shutterstock_84675172-kopia-6Jag erbjuder även workshops/seminarier i

  • coachande ledarskap/kommunikation där vi lär oss metoder och får verktyg för att ha en mer “coachande” ledarstil
  • mental träning där vi arbetar med personlig “nulägesanalys”, målbildsträning, styrkor, svagheter, möjligheter etc.

I båda fallen gör vi många praktiska övningar som brukar vara mycket populära med flera aha-upplevelser som följd.