Mentorcoaching

– Är du på väg att certifiera/omcertifiera dig på ACC eller PCC-nivå och behöver mentorcoaching?…
– eller vill du helt enkelt slipa på dina coachfärdigheter ändå?

Mentorcoaching handlar om att vässa sig som coach och bli coachad på ICFs coachfärdigheter. Jag kommer coacha dig men i mentorcoaching finns även inslag av mer vägledning och tips än i vanlig coachning. Ibland kan det kännas lite läskigt att “blotta sig” men det fantastiska är att det i princip alltid ger en härligt bubblande känsla av att ha identifierat något nytt som känns spännande att möta. Jag vågar säga att i princip alla duktiga coacher arbetar med sin egen utveckling som coach hela tiden. För mig personligen har det alltid varit en otrolig kick att själv få mentorcoaching av en duktig coach för att utforska vad som kan bli bättre för att kunna ta steget vidare till en högre nivå. Det är det jag hoppas kunna bidra med till dig om du väljer mig som mentorcoach.

 

Hur kan vi arbeta tillsammans?

Mentorcoaching kan man göra på flera olika sätt, t ex:

  • Du kan spela in ett samtal och skicka till mig. Detta är den variant som enligt min erfarenhet brukar ge bäst ”utdelning” för dig som mentee. Det jag kommer att be dig om då är att du själv lyssnar på inspelningen efteråt och fundera över vad du gjorde bra och vad du kunde ha utvecklat.
  • Du kan coacha mig så ger jag dig feedback (Här kan du välja att fokusera på en viss färdighet, eller inte). Även här kan vi spela in samtalet och följa upp på samma sätt som under punkten ovan.
  • Du kan berätta om en knepig coachingsituation du står inför nu. Då coachar jag dig på det och identifierar alternativ för att bemöta detta. (Det kan vara t ex “Det kändes inte som jag nådde klienten i x situation. Kunde jag ha gjort på något annat sätt” eller att du har ett etiskt dilemma.
  • Ibland kan även “live coachingar” fungera, d v s att jag lyssnar samtidigt som det pågår och ger dig feedback efteråt.
  • Om du vill nå PCC jobbar vi i större utsträckning med inspelade samtal och ibland även transkribering. Här ger jag dig feedback utifrån ICFs         PCC-markörer. Ofta fokuserar vi på en eller några få färdigheter i taget.

Vanligtvis brukar flera jag varva ovanstående arbetssätt beroende på vad du som coach har för behov. Hör av dig så kan vi se vad som fungerar för dig.