Etik och kvalitet

Som klient är du trygg och säker. Jag är medlem i International Coaching Federation och följer deras deklaration om etik och kvalitet. Läs gärna den fullständiga versionen här: https://coachfederation.org/code-of-ethics

I korthet innebär det att

…jag som professionell coach behandlar människor med värdighet som fria och jämlika människor och att jag tillämpar denna syn när jag coachar. Jag är ärlig vad gäller min kompetens, kvalifikationer och erfarenheter som coach. Jag gör inte anspråk på att kunna uppnå resultat som jag inte kan garantera. Jag erkänner andras arbete och bidrag till min profession.

…vi upprättar en tydlig coachöverenskommelse när vi bestämt oss för att samarbeta. Jag respekterar din rätt till konfidentialitet, tills du ger mig rätt till annat (eller lagen så kräver). Jag använder inte ditt namn, vare sig som klient eller referens, utan ditt tillstånd.

…om vi växer ifrån varandra kommer jag att uppmuntra dig att gå vidare i ett nytt samarbete med en ny coach/resurs. Skulle en intressekonflikt uppstå mellan oss löser vi den snabbt på bästa sätt för dig.