Behöver du 10 mentorcoachtimmar för certifiering eller omcertifiering innan årets slut?

Jag samarbetar med Christina Skarin och vi har ett erbjudande till dig!

Mentorcoachgruppen (som kommer att vara en blandning av ACC- och PCC-nivå) träffas virtuellt/zoom tre gånger under tre månader. Varje gruppträff är 1 timme och 40 minuter, totalt 5 timmar. Utöver det ingår 5 timmar individuella samtal som bokas allt efter dina behov. ICF:s krav är egentligen bara 3 timmar individuell mentorcoaching, men vi har valt att lägga mer tyngd på dessa eftersom vi märkt att det ofta behövs mer individuell stöttning vid inspelning och avlyssning av samtal inför certifieringen, inte minst på PCC-nivå.

Du kommer att få:

 • 10 mentorcoachtimmar, vilket krävs för ICF-certifiering och på ACC även för omcertifiering
 • Tips och tekniker för att slipa kärnkompetenserna
 • Möjligheter att coacha och få feedback av mycket erfarna mentorcoacher och utbildare
 • Lyssna och lära av andra i gruppen
 • Ett intyg som stärker att du har haft 10 mentorcoachtimmar med oss

Förkunskapskrav: Att du är diplomerad coach på minst ACC-nivå (coachspecifik utbildning) och att du under mentorcoachprogrammet coachar aktivt.

Datum* för de 3 gruppsamtalen är:

 • 10 mars 12-14
 • 28 april 14-16
 • 29 maj 12-14

* Datumen är fasta om inte gruppen väljer tillsammans att ändra dem. Max antal deltagare är sex personer.

Pris för ovanstående program: 11.000 kr exklusive moms.

Om du har bråttom kan du välja att jobba med oss med enbart individuella samtal. Hör av dig så syr vi ihop ett program som passar dig.

För anmälan eller mer information:
nina@youcan.nu tel 070-2622452 eller Christina Skarin – christina@skarins.se tel 0708-277633

 

Så här säger personer som vi mentorcoachat tidigare:

”Att ha dig som mentorcoach har varit en ögonöppnare. Du är lugn, insiktsfull, utmanande och engagerad som mentor och coach. Du lär ut förbehållslöst och jag kände mig utrustad med flera verktyg efter våra samtal. Oavsett avståndet mellan oss så kände jag mig trygg i din närhet och närvaro och längtade efter våra samtal.”

”Mentorcoachingen har inneburit flera saker för mig. Bland annat har det gett mig ett större självförtroende i coachingen då jag vetat att jag har haft dig ”med mig” i samtalen. Jag har efter våra samtal blivit bättre på att komma tillbaka till strukturen i mina egna coachsamtal. Jag har blivit tydligare i min roll som coach och det tycker jag enbart har gett positiva effekter på samtalen. Jag har lärt mig att jag även i coachsamtalen kan vara både lyssnande och stöttande men samtidigt ”hård” med strukturen utan att det skadar relationen mellan mig och klienten, i stället blir den bara bättre.”

“Jag har verkligen uppskattat de samtal med Nina jag fått under mentorcoaching. Samtalen har byggt på mina funderingar och frågeställningar som uppkommit från mitt coachande och vi har under mentorcoachingen haft ett eller två fokusområden. Mentorcoachingen har hjälp mig att utveckla vissa förmågor som jag varit osäker på eller som jag känt att jag fastnat lite på. Nina har hjälpt mig att analysera problemet men har också utmanat mig lite. Utmaningarna har hjälpt mig att ”vakna till” och våga mer samt att lyssna mer på min magkänsla i coachningen och inte bara styras av modellen.”

 

Vi är erfarna mentorcoacher och utbildare

Christina och jag har arbetat som mentorcoacher och utbildare i över 10 år. Vi fortsätter att utbilda oss kontinuerligt i takt med att ICF uppdaterar kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Allt för att vi ska kunna vara den bästa mentorcoach vi kan för dig.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Vad är mentorcoaching?

Mentorcoaching handlar om att vässa sig som coach och bli coachad på ICF:s kärnkompetenser. Tillsammans identifierar vi det som du vill ha stöttning i för att utvecklas i din coaching. I mentorcoaching kan det finnas inslag av vägledning och tips när du t ex kört fast med en klient och kanske behöver ett nytt verktyg eller modell.

Jag vågar säga att professionella coacher arbetar med sin egen utveckling som coach hela tiden. För mig personligen har det alltid varit en otrolig kick att själv få mentorcoaching av en duktig coach för att utforska vad som kan bli bättre för att kunna ta steget vidare till en högre nivå. Det är det jag hoppas kunna bidra med till dig om du väljer mig som mentorcoach.

 

Hur kan vi arbeta tillsammans?

Mentorcoaching kan man göra på flera olika sätt, t ex:

 • Du kan spela in ett samtal och skicka till mig. Detta är den variant som enligt min erfarenhet brukar ge bäst ”utdelning” för dig som mentee. Det jag kommer att be dig om då är att du själv lyssnar på inspelningen efteråt och fundera över vad du gjorde bra och vad du kunde ha utvecklat.
 • Du kan coacha mig så ger jag dig feedback (Här kan du välja att fokusera på en viss färdighet, eller inte). Även här kan vi spela in samtalet och följa upp på samma sätt som under punkten ovan.
 • Du kan berätta om en knepig coachingsituation du står inför nu. Då coachar jag dig på det och identifierar alternativ för att bemöta detta. Det kan vara t ex “Det kändes inte som jag nådde klienten i x situation. Kunde jag ha gjort på något annat sätt?” eller att du har ett etiskt dilemma.
 • Ibland kan även “live coachingar” fungera, d v s att jag lyssnar samtidigt som det pågår och ger dig feedback efteråt.
 • Om du vill nå PCC jobbar vi i större utsträckning med inspelade samtal och ibland även transkribering. Här ger jag dig feedback utifrån ICF:s PCC-markörer. Ofta fokuserar vi på en färdigheter i taget.

Vanligtvis brukar flera jag varva ovanstående arbetssätt beroende på vad du som coach har för behov. Hör av dig så kan vi se vad som fungerar för dig.