Coaching

DSC_0603
Coaching handlar om att utveckla och lära känna sig själv och att få till bestående förändringar. På så sätt kan du utvecklas i en positiv riktning och få mer kraft och energi att ta tag i saker som kanske känns obekväma och främmande.  Det kan t ex vara att identifiera styrkor och utvecklingsområden hos dig. Genom att göra det kan du använda detta på rätt sätt i ditt ledarskap och därmed frigöra resurser för att få ökad handlingskraft. Mitt jobb som coach är att hjälpa dig på vägen dit. Tillsammans sätter vi upp de mål som du vill uppnå och ser till att du styr dina steg och ditt handlande mot de målen. Genom coachingen lär du dig att ta vara på din begåvning och nyttja din fulla potential. Målet med coachingen är helt enkelt att du ska må bättre. Du ska känna dig säker och trygg i vilken väg du ska gå härnäst. Därmed upplever du mindre stress. Din vilja är drivkraften i din förändring och avgörande för din framgång. Du kan så mycket mer än du tror. Bara du är villig att våga!

Vad kan du få ut av coaching?

  • Ökad självkänsla, självinsikt, motivation och initiativförmåga
  • Koncentrera dig på det som är viktigt, vad är viktigast just nu?
  • Identifiera vad i ditt liv som ger energi och vad som stjäl energi?
  • Bli effektivare med din tid och dina arbetsuppgifter
  • Identifiera utvecklingsmöjligheter i din yrkesroll, övriga roller
  • Ta reda på vad som hindrar dig från att göra vissa saker?
  • Lära dig att hantera och minimera stress
  • Få mod och kraft att våga
  • Se nya infallsvinklar, testa nya saker