car

Karriärcoaching & Jobbcoaching

  • Känner du att du vill vidare i karriären? På din befintliga arbetsplats eller en ny?
  • Vet du inte vad du vill göra och vill prata om alternativ och nya möjligheter?
  • Vet du exakt vad du vill göra men inte hur du tar dig dit?
  • Behöver du hjälp med att känna dig förberedd inför ett medarbetarsamtal, en löneförhandling eller en presentation för din ledningsgrupp?
  • Vill du förbereda dig inför ett tufft samtal med chefen eller en kollega?

Genom coaching kan du snabbare få bilden klar för dig, lägga upp en plan, strategi för vad du vill uppnå och känna dig trygg och säker i att du vet hur du ska göra. På så viss kan du ta hand om ev stress inför liknande situationer och i stället lägga tiden på något mer produktivt som ger dig positiv energi!

Vill du söka ett nytt jobb?

Har du hittat det perfekta jobbet och vill förbereda dig för det? Vill du utforska nya möjligheter/alternativ eller hitta nya vägar att söka ett jobb som du vill ha? Tillsamman kan vi kartlägga hur det ser ut och vad du vill och göra en plan för hur du kan gå tillväga. Självfallet kan vi även arbeta med CV, ansökningshandlingar, anställningsintervjuer m m.