shutterstock_112962823

Executive-/Ledarskapscoaching

Ledarskapscoaching innebär att vi tillsammans identifierar styrkor och utvecklingsområden hos dig som ledare. Du kan vara en etablerad ledare eller en potentiell sådan som vill kompetensutvecklas inom ditt personliga ledarskap.

Du kanske har gjort någon form av personlighetsanalys på din arbetsplats och vill arbeta med de utvecklingsområden som analysen visar.

Vill du diskutera verksamheten, hur du ska utveckla ledarskapet, organisationen eller behöver hitta nya infallsvinklar och perspektiv i en speciell fråga? Det kan vara bra att prata med en helt utomstående person som kan vara mer neutral och som har absolut tystnadsplikt. Det finns i princip inget ämne som inte kan diskuteras med en coach och det är du som väljer vad du vill utnyttja tiden till.

Syftet med att ha en coach är att kunna känna sig säker och trygg i sitt eget handlande, att få en personlig utveckling och blir tryggare i sitt ledarskap. På så sätt kan man eliminera negativ energi, skapa bättre förutsättningar för ett trevligare arbetsklimat och helt enkelt öka motivationen och produktiviteten. Ofta blir resultatet att vi upprättar en aktivitetsplan som kontinuerligt följs upp. Målet är att komma förbi hinder och utvecklas i ledarrollen.

Andra exempel på frågor som vi kan arbeta med:

  • Att ta mer plats
  • Att nå fram till medarbetare (kommunicera tydligare)
  • Vägval
  • Prioritering, lägga energi på “rätt” saker (“time management”) – minska stress
  • Delegering – se andras styrkor och få andra att växa
  • Hur hantera kulturella-/Ålders-/Köns-skillnader på en arbetsplats
  • Hur förbättra/öka stämning/motivation klimat bland mina medarbetare och kollegor