Teamcoaching

Det går utmärkt att arbeta med coachingfrågor även i gruppform för att bl a stödja, stärka och utveckla grupper under förändring eller som arbetar med högt ställda krav och snäva deadlines. Det kan vara frågeställningar såsom problem/otydlighet i kommunikation (att inte nå fram, känna sig missförstådd), svårt att prioritera, delegera (inte se andras styrkor) etc, sakna självkänsla (att inte våga “ta för sig”).

Jag skräddarsyr och anpassar programmet efter rådande förutsättningar och arbetar mycket med praktiska övningar.shutterstock_112963519